Ing. arch. David Beke

radní statutárního města Jihlava

Narodil se a žije v Jihlavě. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, obor Architektura a urbanismus (2001– 2008), VUT Brno, Fakulta architektury (2000 – 2001, přestup).

Pracuje jako architekt a designér ve firmě schrapnel s.r.o. kde je společníkem. Do aktivní politiky vstoupil v roce 2014, kdy se stal zastupitelem města Jihlavy, posléze radním.

Nyní vede pracovní skupinu projektu s názvem Nová Horácká multifunkční aréna. Zároveň dohlíží, koordinuje a organizuje všechny činnosti týkající se této největší investiční akce v novodobé historii města.

https://www.jihlava.cz