Jiří Unger

Archeologický ústav AV ČR

Jiří Unger – Archeologický ústav AV ČR, Praha
Problematika vizualizací v archeologii a představení projektu VirtualArch

Překotný vývoj informačních technologií na začátku 21. století zavedl do archeologie novépostupy dokumentace, uchovávání a prezentace kulturního dědictví. Využití 3D technologiía vizualizací v archeologii ovšem naráží na celou řadu velice specifických problémů,jejichž řešení bude představeno na konkrétních příkladech. Především využití virtuální arozšířené reality přináší celou řadu inovativních možností pro prezentaci archeologickýchdat a budou tak představeny některé projekty Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.včetně aktuálního evropského projektu VirtualArchzaměřeného na vizualizace varcheologii.